กิจกรรมล่าสุดของไซต์

23 ก.ย. 2560 11:55 comsit wirat แก้ไข V-Lan SCPHC
11 ก.ย. 2560 10:06 comsit wirat แก้ไข SWITCH
30 ก.ค. 2560 09:48 comsit wirat แก้ไข WiFi Update
30 ก.ค. 2560 09:46 comsit wirat แก้ไข WiFi Update
16 ก.ค. 2560 19:11 wirat samlee แนบ ดูงานสำนักงานสิ่งแวดล้อม 13.pptx กับ Documents
16 ก.ค. 2560 19:08 wirat samlee แนบ ดูงานสำนักงานสิ่งแวดล้อม 13.pdf กับ Documents
16 ก.ค. 2560 01:41 comsit wirat แนบ ผลการสำรวจการอินเตอร์เน็ต 2559.pdf กับ Documents
16 ก.ค. 2560 01:39 comsit wirat อัปเดต ร่างแผนยุทธ์ศาสตรการพัฒนาดิจิตอล สบช.pdf
16 ก.ค. 2560 01:25 wirat samlee แนบ ComputerRoom7.jpg กับ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
16 ก.ค. 2560 01:25 wirat samlee สร้าง หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
16 ก.ค. 2560 01:22 wirat samlee แก้ไข ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑
16 ก.ค. 2560 01:21 wirat samlee แนบ ComputerRoom6.jpg กับ ห้องเรียน Smart class room
16 ก.ค. 2560 01:21 wirat samlee สร้าง ห้องเรียน Smart class room
16 ก.ค. 2560 01:20 wirat samlee แนบ ComputerRoom8.jpg กับ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒
16 ก.ค. 2560 01:20 wirat samlee แนบ ComputerRoom2.jpg กับ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒
16 ก.ค. 2560 01:20 wirat samlee สร้าง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒
16 ก.ค. 2560 01:13 wirat samlee แก้ไข Server room
16 ก.ค. 2560 01:13 wirat samlee แนบ ComputerRoom5.jpg กับ Network scphc.ac.th
16 ก.ค. 2560 01:12 wirat samlee แก้ไข SCPHC NETWORK
16 ก.ค. 2560 01:06 wirat samlee สร้าง เครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่มีอยู่เดิม (ของหน่วยงาน)
16 ก.ค. 2560 01:05 wirat samlee สร้าง วิเคราะห์จำนวนเงินที่ใช้ในการจัดซื้อหมึกพิมพ์และค่าถ่ายเอกสาร
16 ก.ค. 2560 01:04 wirat samlee แก้ไข ข้อแตกต่างระหว่างเครื่องพิมพ์
16 ก.ค. 2560 01:04 wirat samlee สร้าง เครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่มีอยู่เดิม (ของหน่วยงาน)
16 ก.ค. 2560 01:03 wirat samlee ลบ เครื่องพิมพ์เดิมที่มีอยู่
16 ก.ค. 2560 01:01 wirat samlee แก้ไข เครื่องพิมพ์เดิม

เก่ากว่า | ใหม่กว่า