MIS‎ > ‎

ข้อแตกต่างระหว่างเครื่องพิมพ์

โพสต์16 ก.ค. 2560 01:04โดยwirat samlee   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 01:04 ]

ข้อแตกต่างของเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่

ข้อแตกต่างของเครื่องพิมพ์ที่จัดซื้อใหม่

1. เครื่องพิมพ์ที่มีอยู่มีจำนวนรุ่นที่หลายแบบ ทำให้การจัดการเรื่องหมึกและอะไหล่อื่นๆ ที่มีราคาสูง

2. ราคาค่าหมึกพิมพ์ ต่อการพิมพ์จำนวนแผ่น ที่ไม่ตรงกับหมึก

3. เครื่องพิมพ์ที่มีอยู่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี 

4. เนื่องจากเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่หลากหลายรุ่นมีปัญหามากการควบคุมการใช้หมึกพิมพ์ กับจำนวนกระดาษไม่สอดคล้องกัน

5. ไม่มีระบบการจัดการผู้ใช้เครื่องพิมพ์บนเครือข่ายเน็ตเวิร์คได้

6.การสั่งพิมพ์ผ่านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คได้ทุกเครื่องที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน

7.ไม่สามารถควบคุมการใช้หมึกพิมพ์และกระดาษได้

8.ไม่สามารถวิเคราะห์การใช้กระดาษได้ตามการการใช้งานจริง

 

1. เครื่องพิมพ์รุ่นเดียวกันจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา

2. หมึกมีราคาถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนแผ่นที่สั่งพิมพ์และมีหมึกติดมากับเครื่อง  กล่อง พิมพ์ได้กล่องละ 10000 แผ่น

3. มีการบริการ MA  On site service  3  ปี

4. มีโปรแกรมการจัดการผู้ใช้เครื่องพิมพ์บนเครือข่ายเน็ตเวิร์คได้

5.สามารถสั่งพิมพ์ผ่านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คได้ทุกเครื่องที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน

6.มีระบบควบคุมการใช้หมึกพิมพ์และกระดาษได้

7.กำหนดการใช้งานของผู้ใช้งานได้ตามความต้องการ

8. มีรายงานการจัดการข้อมูลการใช้กระดาษและหมึก

9.สามารถวิเคราะห์การใช้กระดาษได้ตามการการใช้งานจริง

 

Comments