หน้าแรก‎ > ‎V-Lan‎ > ‎

V-Lan update


Vlan รายละเอียด IP Local
Vlan-1 Default Vlan (IP Switch) 192.168.100.200/24
Vlan-2 WiFi  Zone (B1) 192.168.10.0/24
Vlan-3 WiFi  Zone (B6) 192.168.11.0/24
Vlan-4 WiFi  Zone (B7) 192.168.12.0/24
Vlan-5 WiFi  Zone (B8) 192.168.13.0/24
Vlan-6 WiFi  Zone (B9) 192.168.14.0/24
Vlan-7 WiFi  Zone (D1) 192.168.15.0/24
Vlan-8 WiFi  Zone (D2,D3) 192.168.16.0/24
Vlan-9 WiFi  Zone (D5,D6) 192.168.17.0/24
Vlan-10 Lan Zone   (B1 ) 192.168.18.0/24
Vlan-11 Lan Zone   (B6) 192.168.20.0/24
Vlan-12 Lan Zone   (B7) 192.168.21.0/24
Vlan-13 Lan Zone   (B8) 192.168.22.0/24
Vlan-14 Lan Zone   (B9) 192.168.21.0/24
Vlan-15 Lan Zone   (D1,D2,D3) 192.168.22.0/24
Vlan-16 Lan Zone   (D5,D6,F1) 192.168.21.0/24
Vlan-17   192.168.22.0/24
Vlan-18   192.168.21.0/24
Vlan-19   192.168.22.0/24
Vlan-20   192.168.21.0/24
Vlan-21 Switch Manage 192.168.22.0/24
Vlan-22 IP Camera 192.168.21.0/24
Vlan-23 Printer Server 192.168.22.0/24
Vlan-24 IP Phone 192.168.21.0/24
Vlan-25 Digital Signage  192.168.22.0/24
Vlan-26 EB-X36 LCD 192.168.21.0/24
Vlan-27   192.168.22.0/24
Vlan-28   192.168.21.0/24
Vlan-29 Authen-Swit 192.168.22.0/24
Vlan-30 Public IP 202.29.105.0/24