หน้าแรก‎ > ‎SWITCH‎ > ‎

Vlan Switch

#D1F1
#V1910
#192.168.20.121
GE1/0/1   6 Access 6  
GE1/0/3   6 Access 6  
GE1/0/5       6 Access 6  
GE1/0/7   6 Access 6  
GE1/0/9   6 Access 6  
GE1/0/11   11 Access 11  
GE1/0/13   11 Access 11  
GE1/0/15   11 Access 11  
GE1/0/17   6 Access 6  
GE1/0/19   6 Access 6  
GE1/0/21    1 2-20 Trunk 1  
GE1/0/23   1 2-20 Trunk 1  
GE1/0/2      6 Access 6  
GE1/0/4   6 Access 6  
GE1/0/6   6 Access 6  
GE1/0/8   6 Access 6  
GE1/0/10  6 Access 6  
GE1/0/12 11 Access 11  
GE1/0/14 11 Access 11  
GE1/0/16 11 Access 11  
GE1/0/18 6 Access 6  
GE1/0/20 6 Access 6  
GE1/0/22 1 2-20 Trunk 1  
GE1/0/24 1 2-20 Trunk 1  
GE1/0/25 1 2-20 Trunk 1  
GE1/0/26 1 2-20 Trunk 1  
GE1/0/27 1 2-18 Trunk 1  
GE1/0/28 1 2-18 Trunk 1  
BAGG1 1 2-18 Trunk 1