Face scan


 

                          เครื่องแสกนใบหน้าเข้าทำงาน

FACE SCAN#1      192.168.21.101      อาคาร ๑ ชั้น ๑
FACE SCAN#2      192.168.21.102      อาคาร ๙ ชั้น ๑
  

HIP Premium Time การอัพโหลดข้อมูล

โพสต์21 พ.ค. 2559 01:02โดยcomsit wirat


HIP Premium Time การส่งออกข้อมูล

โพสต์21 พ.ค. 2559 01:02โดยcomsit wirat


HIP Premium Time การคำนวณเวลาทำงาน

โพสต์21 พ.ค. 2559 01:01โดยcomsit wirat


HIP Premium Time ตั้งกะการทำงาน

โพสต์21 พ.ค. 2559 01:01โดยcomsit wirat


HIP Premium Time การตรวจสอบเวลาทำงาน

โพสต์21 พ.ค. 2559 01:00โดยcomsit wirat


การเปลี่ยนรูปแบบเป็นพุทธศักราช

โพสต์21 พ.ค. 2559 00:57โดยcomsit wirat


การดาวน์โหลดอัตโนมัติ

โพสต์21 พ.ค. 2559 00:57โดยcomsit wirat


1-10 of 15